استفاده های فراوان MD۵ Checksum

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶

استفاده های فراوان MD۵ Checksum این نکته را نباید فراموش کنیم که از اثر انگشت فایل استفاده زیادی می شود. در سال ۲۰۰۷ کار گروهی از محققان به روشی...

ادامه مطلب