مثال ساختار پروتکلSMTP


مثال ساختار پروتکلSMTP در این جا به مثالی در مورد مورد چگونگی برقراری اتصال بین سرویس گیرنده C و سرویس دهنده S پرداخت شده است.در زیر به شکل این...

ادامه مطلب

حالت کلی پروتکل مدلSMTP


حالت کلی پروتکل مدلSMTP در این متن به حالتی کلی از برقراری ارتباط سرویس گیرنده SMTP  یا همان ارائه دهنده سرویس در پست الکترونیکی مبدا(ایمیل) با سرویس دهنده SMTP...

ادامه مطلب

منظور ازپروتکل چیستSMTP 


منظور ازپروتکلSMTPچیست باید این گونه بیان نمود که یکی از مهترین پروتکل ها در انتقال پست الترونیکی یا همان ایمیل پروتکل SMTPمی باشد.(انتقال مطلب از هاست به سرور***آلمان***کلمه مربوط به...

ادامه مطلب

پست الکترونیکی یا همان ایمیل


پست الکترونیکی یا همان ایمیل می توان به این اصل اعتراف نمود که یکی از مهمترین سرویس های اینترنت پست های الکترونیکی می باشد.پست های الکترونیکی دارای شباهت زیادی...

ادامه مطلب

نحوه کار نمایندگان هاست

مهر ۲۲, ۱۳۹۶

نحوه کار نمایندگان هاست در موقعی که یک شرکت به موفقیت در دریافت یک نمایندگی هاست دست میناید بر طبق موارد قرارداد این قابلیت را دارد تا سرویس هایی...

ادامه مطلب
    × بستن
    enamad